Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

DISC: basisbehoeftes van het consciëntieus temperament

Dit artikel beschrijft de basisbehoeftes van het consciëntieus temperament volgens het DISC model (met dank aan Q4Profiles voor de diverse beschrijvingen).

Wat is DISC?

Het DISC model zegt iets over onze basisbehoeftes als mens. Deze behoeftes, of gedragsstijlen, hebben invloed op de manier waarop wij ons gedragen, hoe wij het gedrag van anderen interpreteren en hoe wij naar anderen kijken.

DISC kent vier fundamentele temperamenten: Dominant, Interactief, Stabiel en Consciëntieus. Ieder mens vertoont gedrag dat beïnvloed is door alle vier de temperamenten. Er is echter vaak één temperament dat overheerst in ons dagelijkse doen en laten.

Consciëntieus temperament

Mensen met het consciëntieus temperament zijn introvert (passief). Ze spreken zich liever niet uit en luisteren. Ze richten hun energie op hun innerlijke wereld en hun houding is vaak afwachtend. Ze zijn controlerend en richten zich op dingen doen en resultaten behalen. Hun handelen is rationeel en gericht op het controleren van hun omgeving. Ze zijn:

 • Een denker en observator.
 • Afwachtend en precies.
 • Gesloten.
 • Houden van privacy.

Basisbehoeftes van het consciëntieus temperament

Iedereen is anders. Verschillende typen mensen hebben verschillende manieren van doen en onderliggende behoeften. Hieronder staan de basisbehoeftes van het consciëntieus temperament:

 • Voelt zich prettig in de rol van observant en vergaart liever informatie voordat relaties worden aangegaan.
 • Voelt zich prettig als anderen het initiatief nemen in sociale omgang.
 • Vindt het belangrijk om discreet en tactvol te kunnen zijn en vermijdt daarom het bespreken van gevoelige, persoonlijke kwesties.
 • Geeft de voorkeur aan een serieuze en wantrouwende houding ten opzichte van anderen en schenkt pas vertrouwen als anderen zichzelf hebben bewezen.
 • Laat liever niet zichzelf zien. Laat pas meer van zichzelf zien in een vertrouwde setting die veilig aanvoelt. Is van nature op zijn of haar hoede als zelfbescherming.
 • Geeft de voorkeur aan samenzijn met vertrouwde vrienden die hebben laten zien dat ze de vriendschap waard zijn.
 • Neemt het liefst deel aan georganiseerde activiteiten die aansluiten bij persoonlijke interesses.
 • Wil graag meer weten van dingen of zaken, zeker als deze zijn of haar natuurlijke nieuwsgierigheid prikkelen.
 • Praat het liefs over feiten, niet over gevoelens.
 • Geeft de voorkeur aan conflictvrije omgevingen en relaties.

Wat geeft energie

Iemand met het consciëntieus temperament krijgt energie van:

 • Tijd om na te denken.
 • Onderzoeken en analyseren.
 • Alleen zijn.
 • Het juiste kunnen doen.
 • Controleren en checken.
 • Voorbereiden.
 • Niet hoeven delen van gevoelens.
 • Gedetailleerd zijn.
 • Formele, zakelijke omgeving.

Wat kost energie

Iemand met het consciëntieus temperament verliest energie van:

 • Impulsief beslissen.
 • Bluffen en beloften maken die niet kunnen worden nagekomen.
 • Steeds mensen in de buurt, niet kunnen terugtrekken.
 • Fouten niet kunnen voorkomen.
 • Onvoorbereid, zonder planning of structuur dingen doen.
 • Intense en emotionele gesprekken of contacten.
 • Conflicten en ruzies.
 • Informele, spontane omgeving.
 • Blind vertrouwen geven.

De andere temperamenten: Dominant, Interactief en Stabiel

In mijn artikel karaktereigenschappen lijst voor beter samenwerken in teams en een vergadering kun je lezen hoe je het beste met ander temperamenten kunt communiceren en samenwerken. Meer informatie over de basisbehoeftes van de andere temperamenten is te vinden in de volgende artikelen:

DISC: basisbehoeftes van het dominant temperament
DISC: basisbehoeftes van het interactief temperament
DISC: basisbehoeftes van het stabiel temperament

Wat levert de Persoonlijke Stijl (DISC) Analyse op?

Als coach en trainer maak ik veelvuldig gebruik van de Persoonlijke Stijl (DISC) Analyse van Q4Profiles.

Door inzicht te krijgen in je persoonlijke stijl kun je prettiger en effectiever samenwerken, en leven, met anderen. Je kunt effectiever omgaan met conflicten en krijgt handvatten voor zelfmanagement. Daarnaast is het aanvullend aan een coachtraject, training of teambuilding omdat je sneller tot de kern kunt komen.

Patrick Schriel

Patrick Schriel is teamcoach, facilitator, communicatietrainer en DISC expert. Hij helpt zijn cliënten met het behalen van resultaten op het gebied van persoonlijk leiderschap, samenwerken, het faciliteren van teamprocessen, effectieve communicatie, assertiviteit en zelfvertrouwen.

7 comments… add one
 • naomi Feb 19, 2014, 5:48 pm

  Hoi,

  Ik gebruik de term al jaren dat ik conscientieus ben! Ik kan niet net doen alsof. Ik kan mijn gevoel niet negeren!? Ook al probeer ik het wel. Mijn geweten zit mij constant in de wwg. Weinig vrienden…maar de vrienden die ik heb zijn er voor altijd…ik vind mensen vaak zo nep, hypocriet….egocentrisch. Heb het gevoel er altijd doorheen te prikken. Is dit zoals jij zegt een karakter eigenschap…of een zesde zintuig oid!? Vind t erg vermoeiend…omdat het mijn dagelijks leven beinvloed! Ik kan niet toneelspelen…dan maar liever geen contact…iig je terugtrekken. Is dit te verhelpen!? Of gewoon iets waar je mee moet leren leven!? Dat innerlijke conflict!?

 • patrick Feb 19, 2014, 8:19 pm

  Beste Naomi,

  Dat innerlijk conflict, komt dat misschien doordat je anders wilt zijn dan je bent?

  Het begint altijd met jezelf accepteren. Er is niets ‘mis’ met je. Je bent zoals je bent en dat is goed. Je bent nu eenmaal wat introverter, daar is niets raars aan. Als je dit kunt dan heb je een goede basis om te werken aan de dingen die je wilt en contact gaan maken met de mensen die niet nep, hypocriet of egocentrisch zijn. En geloof mij, ze bestaan!

  Veel succes en laat het maar weten als ik je nog ergens mee kan helpen.

 • Katja Jun 30, 2015, 7:24 am

  Jezelf accepteren is zeer belangrijk weet ik inmiddels door schade en schande. En laat niemand je wijsmaken dat je niet goed bent zoals je bent! Net zo belangrijk voor fijne omgang met anderen is het inzicht dat iedereen anders is. Wat Naomi beschrijft als ‘nep’ wordt misschien minder storend als ze dat woordje vervangt door ‘anders’.

Leave a Comment