Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

DISC: basisbehoeftes van het interactief temperament

Dit artikel beschrijft de basisbehoeftes van het interactief temperament volgens het DISC model (met dank aan Q4Profiles voor de diverse beschrijvingen).

Wat is DISC?

Het DISC model zegt iets over onze basisbehoeftes als mens. Deze behoeftes, of gedragsstijlen, hebben invloed op de manier waarop wij ons gedragen, hoe wij het gedrag van anderen interpreteren en hoe wij naar anderen kijken.

DISC kent vier fundamentele temperamenten: Dominant, Interactief, Stabiel en Consciëntieus. Ieder mens vertoont gedrag dat beïnvloed is door alle vier de temperamenten. Er is echter vaak één temperament dat overheerst in ons dagelijkse doen en laten.

Interactief temperament

Mensen met het interactief temperament zijn extravert (actief). Ze zeggen wat ze te zeggen hebben en nemen vaak initiatief. Ze zijn direct in hun benadering en richten hun energie op anderen. Als relaterende mensen richten ze zich op relaties met anderen en laten zich meer leiden door hun emoties. Ze zijn:

 • Hartelijk en enthousiast.
 • Gericht op contact.
 • Een prater en impulsief.
 • Verbaal sterk.

Basisbehoeftes van het interactief temperament

Iedereen is anders. Verschillende typen mensen hebben verschillende manieren van doen en onderliggende behoeften. Hieronder staan de basisbehoeftes van het interactief temperament:

 • Iemand met het interactief temperament wil aardig gevonden worden en wil graag bewonderd worden.
 • Vermijdt situaties die hem of haar publiekelijk in verlegenheid kunnen brengen.
 • Wil in communicatie zijn met mensen, wil onderwerpen bespreken ongeacht of de relatie afstandelijk of informeel is.
 • Moet ruimte te hebben om hartelijk en enthousiast te zijn, moet zich kunnen uitdrukken.
 • Wil sparren met anderen over ideeën.
 • Wil niet belanden in ruzies of complexe situaties.
 • Houdt ervan om met anderen praten over zijn of haar gevoelens.
 • Vindt het prettig om aangeraakt te worden.
 • Houdt van spontane acties en zal deze ook initiëren.
 • Wil graag met veel verschillende mensen omgaan.
 • Is graag in het gezelschap van gezellige mensen met verschillende interesses.
 • Zoekt bewust positieve mensen en situaties uit.
 • Houdt van humor en grappen.
 • Wil graag worden ‘gezien’ en streeft dan ook naar posities met een hogere zichtbaarheidgraad zoals voorzitter, entertainer, ceremoniemeester, enz.
 • Geniet van humor die de draak steekt met eigen en andermans zwakke punten.
 • Vermijdt spanningen en doorbreekt het liefst gespannen situaties door grapjes of leuke opmerkingen te plaatsen.
 • Heeft een hekel stressvolle relaties, situaties en omstandigheden en zal de neiging hebben om deze te negeren.
 • Wil van nature prettige en mooie momenten delen met anderen.

Wat geeft energie

Iemand met het interactief temperament krijgt energie van:

 • Mensen en gezelligheid.
 • Praten, delen en sparren.
 • Het woord nemen in een groep.
 • Spontane dingen doen.
 • Humor en luchtigheid.
 • In het middelpunt staan en entertainen.
 • Dromen verkopen, inspireren.
 • Complimenten en waardering en public.

Wat kost energie

Iemand met het interactief temperament verliest energie van:

 • Alleen zijn.
 • Ruzie en conflicten.
 • Schriftelijke communicatie, geen ‘face to face’ contact.
 • Volgens planning en procedures werken.
 • Routine.
 • Gebrek aan humor, zwaarmoedigheid.
 • Stilte.
 • Publiekelijk afkraken.
 • Negeren.

De andere temperamenten: Dominant, Stabiel en Consciëntieus

In mijn artikel karaktereigenschappen lijst voor beter samenwerken in teams en een vergadering kun je lezen hoe je het beste met ander temperamenten kunt communiceren en samenwerken. Meer informatie over de basisbehoeftes van de andere temperamenten is te vinden in de volgende artikelen:

DISC: basisbehoeftes van het dominant temperament
DISC: basisbehoeftes van het stabiel temperament
DISC: basisbehoeftes van het consciëntieus temperament

Wat levert de Persoonlijke Stijl (DISC) Analyse op?

Als coach en trainer maak ik veelvuldig gebruik van de Persoonlijke Stijl (DISC) Analyse van Q4Profiles.

Door inzicht te krijgen in je persoonlijke stijl kun je prettiger en effectiever samenwerken, en leven, met anderen. Je kunt effectiever omgaan met conflicten en krijgt handvatten voor zelfmanagement. Daarnaast is het aanvullend aan een coachtraject, training of teambuilding omdat je sneller tot de kern kunt komen.

Patrick Schriel

Patrick Schriel is teamcoach, facilitator, communicatietrainer en DISC expert. Hij helpt zijn cliënten met het behalen van resultaten op het gebied van persoonlijk leiderschap, samenwerken, het faciliteren van teamprocessen, effectieve communicatie, assertiviteit en zelfvertrouwen.

4 comments… add one

Leave a Comment