Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

DISC: basisbehoeftes van het dominant temperament

Dit artikel beschrijft de basisbehoeftes van het dominant temperament volgens het DISC model (met dank aan Q4Profiles voor de diverse beschrijvingen).

Wat is DISC?

Het DISC model zegt iets over onze basisbehoeftes als mens. Deze behoeftes, of gedragsstijlen, hebben invloed op de manier waarop wij ons gedragen, hoe wij het gedrag van anderen interpreteren en hoe wij naar anderen kijken.

DISC kent vier fundamentele temperamenten: Dominant, Interactief, Stabiel en Consciëntieus. Ieder mens vertoont gedrag dat beïnvloed is door alle vier de temperamenten. Er is echter vaak één temperament dat overheerst in ons dagelijkse doen en laten.

Dominant temperament

Mensen met het dominant temperament zijn extravert (actief). Ze zeggen wat ze te zeggen hebben en nemen vaak initiatief. Ze zijn direct in hun benadering en richten hun energie op anderen. Ze zijn controlerend en richten zich op dingen doen en resultaten behalen. Hun handelen is rationeel en gericht op het controleren van hun omgeving. Ze zijn:

 • Direct en gedreven.
 • Resultaat- en prestatiegericht.
 • Hebben een hoog tempo.
 • Nemen de leiding.

Basisbehoeftes van het dominant temperament

Iedereen is anders. Verschillende typen mensen hebben verschillende manieren van doen en onderliggende behoeften. Hieronder staan de basisbehoeftes van het dominant temperament:

 • Iemand met het dominant temperament wil actief mee doen.
 • Wil graag winnen.
 • Wil het nut weten van een functie of een taak.
 • Wil tijd kunnen besteden aan persoonlijke interesses en hobby’s.
 • Speelt mee, maar niet noodzakelijk met anderen.
 • Praat graag over werk en functie.
 • Kiest vrienden proefondervindelijk uit.
 • Wil meerdere opties om uit te kiezen.
 • Wil meer aandacht besteden aan praktische zaken, minder aan emoties.
 • Biedt weerstand tegen het doen van dingen die hij of zij niet wil doen.
 • Geeft de voorkeur aan directe humor met een vleugje superioriteitsgevoel.
 • Wil leiding geven en invloed uitoefenen.
 • Zoekt de rol van initiator of natuurlijke leider bij sociale evenementen en activiteiten.

Wat geeft energie

Iemand met het dominant temperament krijgt energie van:

 • Actie ondernemen, fysieke inspanning leveren.
 • In beweging komen.
 • Uitdagingen opzoeken en aangaan.
 • Doelen stellen met deadlines.
 • Beslissingen nemen en leiderschap laten zien.
 • Ambitieuze plannen maken.
 • Doelen halen en problemen oplossen.

Wat kost energie

Iemand met het dominant temperament verliest energie van:

 • Stilstaan.
 • Remmend gedrag.
 • Geen beslissing nemen, geen positie innemen.
 • Doelloosheid.
 • Volgen, op de achtergrond blijven.
 • Onverschilligheid.
 • Geen invloed kunnen uitoefenen.
 • Zixhtzelf niet kunnen laten gelden.
 • Gebrek aan competitie of drive.

De andere temperamenten: Interactief, Stabiel en Consciëntieus

In mijn artikel karaktereigenschappen lijst voor beter samenwerken in teams en een vergadering kun je lezen hoe je het beste met ander temperamenten kunt communiceren en samenwerken. Meer informatie over de basisbehoeftes van de andere temperamenten is te vinden in de volgende artikelen:

DISC: basisbehoeftes van het interactief temperament
DISC: basisbehoeftes van het stabiel temperament
DISC: basisbehoeftes van het consciëntieus temperament

Wat levert de Persoonlijke Stijl (DISC) Analyse op?

Als coach en trainer maak ik veelvuldig gebruik van de Persoonlijke Stijl (DISC) Analyse van Q4Profiles.

Door inzicht te krijgen in je persoonlijke stijl kun je prettiger en effectiever samenwerken, en leven, met anderen. Je kunt effectiever omgaan met conflicten en krijgt handvatten voor zelfmanagement. Daarnaast is het aanvullend aan een coachtraject, training of teambuilding omdat je sneller tot de kern kunt komen.

Patrick Schriel

Patrick Schriel is teamcoach, facilitator, communicatietrainer en DISC expert. Hij helpt zijn cliënten met het behalen van resultaten op het gebied van persoonlijk leiderschap, samenwerken, het faciliteren van teamprocessen, effectieve communicatie, assertiviteit en zelfvertrouwen.

4 comments… add one

Leave a Comment