Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

Oplossing midlife crisis, lust of last?

Veel mensen zien de midlife crisis als een probleem waar ze liever niet over willen praten. Dat ze ouder worden vinden ze sowieso al niet leuk, laat staat toegeven dat ze mogelijk een midlife crisis hebben en hier een oplossing voor willen zoeken.

Midlife crisis: lust of last?

Is de midlife crisis een lust of is het een last? Vaak zijn het de negatieve zaken van een midlife crisis die de meeste aandacht krijgen. De man die vrouw en kinderen achterlaat voor een vriendin die zijn dochter had kunnen zijn (en later weer met hangende pootjes terugkomt) is zo’n voorbeeld.

Tijdens een midlife crisis word je wel gedwongen om na de denken over de manier waarop jij je leven leidt. Typische midlife vragen zijn: “wie ben ik nu echt?” en “wat maakt mij nu echt gelukkig?” Door op een positieve manier met de midlife crisis om te gaan, en het te zien als een uitdaging, ben je in staat een oplossing te vinden en je leven zo in te richten dat je optimaal tot je recht komt. Je kunt dan eindelijk zijn wie je altijd al was.

Wat is een midlife crisis?

Midlife is een periode in ons leven, tussen de 35 en 55 jaar, waarin we onze ambities en prioriteiten gaan herzien. Iedereen maakt dit door, maar niet iedereen krijgt een midlife crisis. Een midlife crisis is een identiteitscrisis op de helft van ons leven:

  • Heb ik bereikt wat ik wil en heb ik gedaan wat ik wilde doen? Ben ik eigenlijk wel in staat om iets te bereiken?
  • Leid ik het leven dat ik wilde leven?
  • Is dit de loopbaan of partner waar ik verder mee wil?

Een midlife crisis kan relaties flink onder druk zetten. Mensen kunnen onomkeerbare risico’s of beslissingen nemen, vaak vanuit paniek, en soms in financiële problemen komen.

Een midlife crisis komt bij ongeveer 25% van alle mensen voor. Vaak denken we dat een midlife crisis alleen bij mannen voorkomt. Niets is minder waar, ook vrouwen kunnen een midlife crisis krijgen. In mijn artikel midlife crisis symptomen bij mannen en vrouwen ga ik verder in op de symptomen die bij een midlife crisis horen.

De midlife crisis is een identiteitscrisis

De midlife crisis is een identiteitscrisis. Je hebt jarenlang een rol gespeeld en eindelijk valt het masker af. Dit voelt kwetsbaar, onwennig en naakt. Je zult opnieuw je weg moeten vinden in een wereld die vreemd voor je is. Een midlife crisis is misschien nog wel het beste te vergelijken met de pubertijd. Er is van alles in je gaande: Je begrijpt jezelf niet, je begrijpt de wereld waarin je leeft niet en de wereld om je heen begrijpt jou niet.

Besef dat er bij een midlife crisis allerlei heftige gevoelens naar boven kunnen komen. Paniek, boosheid, verdriet en angst zijn nooit goede raadgevers om radicale beslissingen te nemen. Dit zijn vaak reacties om weg te gaan van, in plaats van te bewegen naar wat je werkelijk wilt.

Oplossing midlife crisis

Zoek hulp als dit nodig is. Belangrijk is om je gevoelens eerst een goede plek te geven. Pas als je ze verwerkt hebt ben je klaar om je leven opnieuw in te richten. Ga op zoek naar wat je werkelijk gelukkig maakt en stel een plan op om dit te doen. Vaak zal blijken dat er geeneens zoveel veranderingen nodig zijn om het leven te leven waar jij het meest gelukkig van wordt.

Natuurlijk, een midlife crisis is niet leuk. Het zet je leven behoorlijk op zijn kop. Toch zijn er ook positieve kanten aan de midlife crisis. Alle belangrijke issues die je al jaren hebt vermeden, en niet wilde aangaan, komen nu eindelijk aan bod. Je zult ze wel moeten oplossen voordat je verder kunt. Als je het op deze manier bekijkt is de midlife crisis eigenlijk een zegen in plaats van een vloek, en een geweldige kans om te groeien. Je kunt eindelijk zijn wie je altijd al was.

Patrick Schriel

Patrick Schriel is teamcoach, facilitator, communicatietrainer en DISC expert. Hij helpt zijn cliënten met het behalen van resultaten op het gebied van persoonlijk leiderschap, samenwerken, het faciliteren van teamprocessen, effectieve communicatie, assertiviteit en zelfvertrouwen.

3 comments… add one

Leave a Comment