Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

Van sub assertief gedrag naar assertiviteit met zelfvertrouwen

Als mensen niet assertief genoeg zijn dan heet dit subassertiviteit of sub assertief gedrag. Sub assertief gedrag zorgt ervoor dat mensen conflicten vermijden en zich makkelijk laten commanderen of overdonderen door anderen zonder voor zichzelf op te komen.

Aan de andere kant heb je ook mensen die té assertief zijn, en zich erg dominant opstellen, en weinig respect voor anderen en hun mening hebben. Agressief gedrag dus dat soms zo ver gaat dat mensen gaan schreeuwen of beschuldigingen uiten.

Assertiviteit zit precies in het midden tussen sub assertief gedrag en agressief gedrag in. Als je assertief bent heb je voldoende zelfvertrouwen om op te komen voor je eigen mening, rechten en standpunten zonder anderen te kwetsen.

Sub assertief gedrag

Subassertiviteit heeft vaak met zelfvertrouwen te maken. Mensen die te weinig assertief zijn, sub assertief gedrag, vermijden vaak conflicten en laten zich makkelijk de mond snoeren. Dit lijkt misschien leuk op de korte termijn (voor een ander), maar op de lange termijn leidt dit vaak tot problemen. Dit zowel privé als zakelijk.

Subassertiviteit in de privé situatie

In de privé situatie kunnen mensen zich helemaal laten overheersen door de ander partner. De balans is dan volledig zoek in de relatie.

Ook hier geldt dat mensen het heel ver kunnen laten komen, tot de maat vol is en de degene die zich heeft laten overheersen de relatie plotseling verbreekt. De andere partner blijft vaak verbijsterend en vol ongeloof achter: “Hij was toch altijd gelukkig? Ik heb hem nooit horen klagen over onze relatie?”

Zakelijk

Ook zakelijk leidt sub assertief gedrag op de lange termijn tot problemen. Mensen met sub assertief gedrag nemen gemakkelijk werk van anderen over, ook als dit niet nodig is. Hierdoor nemen ze te veel hooi op hun vork met als resultaat dat ze hun werk niet af krijgen of fouten gaan maken. En wanneer het fout gaat trekken ze vaak op het allerlaatste moment aan de bel, als het al te laat is.

Net als in een relatie kunnen mensen met sub assertief gedrag zich laten overdonderen door anderen op hun werk. Tot ook hier de maat vol is. Langzaam nemen spanning en stress toe, wat kan leiden tot diverse klachten, en in een vergevorderd stadium zelfs tot overspannenheid. Of ze nemen onverwachts ontslag zonder ooit signalen van ontevredenheid te hebben gegeven.

Voorbeelden van sub assertief gedrag zijn:

 • Jezelf te bescheiden opstellen, onzichtbaar zijn
 • Te snel aan anderen toegeven, niet voor jezelf durven opkomen
 • Geen kritiek durven geven
 • Moeilijk complimenten kunnen ontvangen
 • Conflicten of onenigheid vermijden

Agressief gedrag

Waar sub assertief gedrag te weinig assertief is, daar is agressief gedrag te veel van het goede. Agressief gedrag houdt in dat mensen zich te dominant opstellen, overdreven veel kritiek leveren, en weinig respect hebben voor anderen en hun mening hebben. Over het algemeen luisteren mensen met agressief gedrag slecht en kunnen soms zelfs gaan schreeuwen (of in het uiterste geval geweld gebruiken) om hun doel te bereiken. Voorbeelden van agressief gedrag zijn:

 • Anderen overheersen en negeren
 • Slecht kunnen luisteren
 • Overdreven veel kritiek op anderen geven en deze kritiek blijven herhalen
 • Je stem verheffen of zelfs gaan schreeuwen

Hoewel het misschien lijkt te werken op de korte termijn (mensen willen conflicten met je vermijden, luisteren naar je en doen wat je zegt) werkt agressief gedrag op de lange termijn niet. Agressiviteit wordt vaak gezien als een uiting van machteloosheid waardoor je niet meer serieus genomen wordt.

Bovendien werkt agressief gedrag averechts op mensen die sub assertief zijn. Zij zullen nog meer in hun schulp kruipen.

Assertiviteit

Assertiviteit gaat dus om de balans en zit precies tussen sub assertief gedrag en agressief gedrag in. Mensen die assertief zijn komen op voor hun eigen mening, rechten en standpunten zonder anderen te kwetsen. Je bent assertief als je:

 • Grenzen durft te stellen en aangeven (in mijn artikel assertiever worden: grenzen stellen, grenzen aangeven ga ik hier verder op in)
 • Kritiek durft te uiten
 • Eigen wensen kunt formuleren, en uitspreken
 • Voor jezelf durft te spreken, en niet zeggen wat je denkt dat een ander graag wil horen
 • Je emoties durft te uiten
 • Complimenten durft te geven en kunt ontvangen
 • Nee durft te zeggen op een verzoek

Meer zelfkennis geeft zelfvertrouwen

Sommige type mensen hebben eerder de neiging om sub assertief gedrag te vertonen dan anderen. Zo is dit ook met agressief gedrag. Ben je bijvoorbeeld extravert en zie je de wereld om je heen als een uitdaging (zie karaktereigenschappen lijst voor beter samenwerken in teams en een vergadering) dan ben je eerder geneigd om agressief gedag te vertonen dan iemand die introvert is en de wereld om zich heen ervaart als sympathiek.

Als je dus weet hoe je zelf in elkaar zit en wat jouw karaktereigenschappen zijn, dan weet je ook waar jouw kwaliteiten, mogelijke valkuilen en uitdagingen liggen. Iedereen is tenslotte anders en zonder deze kennis is het moeilijk(er) om aan jouw eigen assertiviteit te werken.

Weten wie je bent geeft bovendien zelfvertrouwen. En met dit zelfvertrouwen heb je een goede basis gelegd om op te komen voor jezelf zonder een ander te kwetsen.

Assertiviteit is te leren

Niet iedereen is van nature assertief. De meeste mensen zullen dit moeten leren. Wil jij dit ook, volg dan de zelfvertrouwen en assertiviteitstraining, of lees de andere artikelen over assertiviteit op mijn site:

Patrick Schriel

Patrick Schriel is teamcoach, facilitator, communicatietrainer en DISC expert. Hij helpt zijn cliënten met het behalen van resultaten op het gebied van persoonlijk leiderschap, samenwerken, het faciliteren van teamprocessen, effectieve communicatie, assertiviteit en zelfvertrouwen.

1 comment… add one

Leave a Comment