Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

Assertiever worden: grenzen stellen, grenzen aangeven

Hoe verhoog ik mijn assertiviteit en bewaak ik mijn eigen grenzen? Dit is een vraag die ik als coach en trainer veel krijg. Veel mensen hebben namelijk moeite om hun grenzen te stellen, hun grenzen aan te geven, en te bewaken. Ze geven te veel van zichzelf en ontvangen er te weinig voor terug.

Grenzen stellen, grenzen aangeven

Wil je assertiever worden dan is grenzen stellen en grenzen aangeven erg belangrijk. Als je geen grenzen stelt, lopen mensen over je heen. Zie het als een weegschaal. Als je aan jouw kant van de weegschaal te weinig gewicht plaatst dan slaat de weegschaal door. Je kunt er gelukkig veel aan doen om je assertiviteit te vergroten. Hierdoor blijft de weegschaal beter in balans.

Wat is assertiviteit?

Als je assertief bent kom je op voor je eigen mening, rechten en standpunten zonder anderen te kwetsen. Kortom grenzen stellen en grenzen aangeven. Voorbeelden van assertief gedrag zijn:

  • Grenzen stellen, grenzen aangeven, en nee durven zeggen
  • Je eigen wensen formuleren
  • Voor jezelf spreken en niet zeggen wat anderen willen horen
  • Met overtuiging je mening durven te geven
  • Opkomen voor jezelf zonder een ander te kwetsen
  • Voldoende ruimte innemen en niet weglopen voor moeilijke situaties
  • Effectief feedback kunnen geven en ontvangen
  • Complimenten kunnen geven en ontvangen
  • Je emoties durven uiten

Extraverte mensen hebben hier in het algemeen minder moeite mee. Maar voor veel introverte mensen kost assertief gedrag veel energie. Toch is assertiviteit te leren. Hierdoor leer je sterker, zelfbewuster en weerbaarder te zijn zodat je met voldoende zelfvertrouwen voor jezelf kunt opkomen.

Ruimte innemen

Wat vaak gebeurt is dat mensen die moeite hebben om hun grenzen te stellen, en te bewaken, ook moeite hebben om voldoende ruimte in te nemen. Hierdoor worden ze niet voldoende gezien. Een voorbeeld hiervan is dat ze zich zo klein mogelijk maken als ze zich door een drukke winkelstraat begeven. Ze vallen minder op en hierdoor doen ze voor alles en iedereen een stap opzij.

Het tegenovergestelde is ook waar. Als je meer ruimte inneemt word je beter gezien. Neem de proef maar op de som. Ga naar een drukke winkelstraat en stel jezelf voor dat je groot en sterk bent en een enorm aura rond je heen hebt. Je zult zien dat anderen vanzelf voor jou opzij gaan.

Assertiviteit begint met bewustwording van eigen gedrag

Weten hoe je zelf in elkaar zit, en wat het effect is van jouw gedrag op anderen, is de sleutel tot assertiviteit. Assertiviteit heeft namelijk alles met balans te maken. Assertiviteit zit precies tussen passief gedrag en agressief gedrag in. Zonder bewustwording van eigen gedrag is de kans groot dat de balans ontbreekt.

Assertiever worden

Assertiever worden doe je niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. Mensen die te weinig assertief zijn (sub assertief) vermijden vaak conflicten of nemen werk van anderen over. Dit lijkt misschien leuk op de korte termijn, maar op de lange termijn leidt dit vaak tot problemen.

Mensen krijgen hun werk niet af of gaan fouten maken. En wanneer het fout gaat trekken ze vaak op het allerlaatste moment aan de bel, als het te laat is. Bovendien liggen overspannenheid en ziekteverzuim op de loer doordat mensen te veel hooi op hun vork nemen.

Dit is de reden dat veel leidinggevenden hun werknemers op een assertiviteitstraining sturen. Ze krijgen er werknemers voor terug die weliswaar veel mondiger zijn, maak ook veel effectiever.

Assertiviteit is te leren

Niet iedereen is van nature assertief. De meeste mensen zullen dit moeten leren. Wil jij dit ook, volg dan de zelfvertrouwen en assertiviteitstraining, of lees de andere artikelen over assertiviteit op mijn site:

Patrick Schriel

Patrick Schriel is teamcoach, facilitator, communicatietrainer en DISC expert. Hij helpt zijn cliënten met het behalen van resultaten op het gebied van persoonlijk leiderschap, samenwerken, het faciliteren van teamprocessen, effectieve communicatie, assertiviteit en zelfvertrouwen.

1 comment… add one

Leave a Comment