Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

Talentontwikkeling, persoonlijke kwaliteiten, vaardigheden en competenties

In mijn coachpraktijk en op mijn site https://patrickschriel.nl heb ik het regelmatig over persoonlijke kwaliteiten, kernkwaliteiten, talenten, talentontwikkeling, vaardigheden en competenties. Maar wat zijn nu precies kwaliteiten en talenten? Wat is talentontwikkeling? En wat is het verschil tussen talenten, vaardigheden en competenties? Dit artikel gaat hier dieper op in.

Wat maakt jou uniek?

Iedereen is uniek. Iedereen heeft een aantal unieke kwaliteiten en talenten. Ook heeft iedereen zijn eigen unieke persoonlijke stijl, zeg maar de karaktereigenschappen die maken wie je bent. Authenticiteit is eigenlijk niets anders dan hier gehoor aan geven en je niet anders voor te hoeven doen dan wie je echt bent: Jezelf, gebruikmakend van al jouw unieke kwaliteiten en talenten.

Toch is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Veel mensen nemen namelijk een rol aan, omdat “dit zo hoort” of om hun eigen onzekerheid te verbergen. Vaak gaat dit ten kosten van hun eigen unieke ik. Dit kost vaak veel, erg veel, energie. Door te ontdekken wat je kwaliteiten en talenten zijn, en ze te gebruiken, kun je eindelijk gaan leven wie je eigenlijk bent, met veel meer gemak.

Persoonlijke kwaliteiten / kernkwaliteiten

Persoonlijke kwaliteiten, of kernkwaliteiten zijn de specifieke eigenschappen die bij mensen horen. Bescheidenheid is bijvoorbeeld een kwaliteit, daadkracht en zelfstandigheid zijn dat ook. Kwaliteiten en karaktereigenschappen zijn vaak verbonden met een bepaald type persoonlijkheid (zie o.a. karaktereigenschappen lijst voor beter samenwerken in teams en een vergadering). Zo zal een rustig introvert persoon eerder bescheidenheid als kwaliteit hebben dan een wat drukker extravert persoon.

[Kernkwaliteiten] hebben hun eigen dynamiek. Schiet je door in je kwaliteit, dan kom je in je valkuil terecht. Je allergie zegt vaak iets over je uitdaging. Het is dus belangrijk om te weten wat jouw kwaliteiten zijn.

Talenten

Iedereen heeft één of meerdere talenten. De één heeft een talent voor pianospelen, een ander heeft een talent voor sport. De meeste mensen zien hun eigen talenten echter als iets heel normaals: “Doe niet zo gek, dat is toch heel normaal dat ik dat doe, dat kan toch iedereen!” Vaak (h)erkennen we onze eigen talenten dus niet terwijl ze ons wel uniek maken.

Wat is een talent?

  • Een talent is het vermogen om iets heel goeds te kunnen, een bekwaamheid of begaafdheid wat voor jou vanzelfsprekend is en voor een ander begerenswaardig.
  • Een talent is min of meer aangeboren of later door persoonlijke interesse ontwikkeld.

Schilderen is bijvoorbeeld een talent, denk maar aan Rembrandt of Picasso. Of een talent voor acteren zoals Robert de Niro heeft.

Wat zijn vaardigheden en competenties?

Iedereen kan leren schilderen of acteren, slechts weinigen zijn er echt goed in en hebben er een talent voor. Dit is dus het verschil tussen een talent en een competentie. Je kunt wel leren acteren en door hard te werken een goed niveau kunnen halen, maar zonder het talent zal je nooit een Robert de Niro worden.

Engels leren is bijvoorbeeld een competentie. Met of zonder talent, met genoeg doorzettingsvermogen kan iedereen het leren.

Wat zijn vaardigheden en competenties?

  • Een vaardigheid is het vermogen om een handeling bekwaam uit te voeren of een probleem juist op te lossen.
  • Competenties zijn kennis en vaardigheden.
  • Competenties zijn niet aangeboren maar ontstaan door intensief en doelbewust oefenen.
  • Competenties zijn geen gedrag, geen resultaten, geen intelligentie en geen motivatie.

Talentontwikkeling

Een talent hebben is één ding, er wat mee doen is iets anders. Talenten komen pas tot bloei wanneer je vaardigheden en competenties gaat ontwikkelen om je talenten optimaal te gebruiken. Dit heet talentontwikkeling.

Talentontwikkeling is zo belangrijk omdat je anders je eigen potentieel onbenut laat. We kennen allemaal wel een voorbeeld van iemand die door zijn ouders niet naar de juiste school mocht om zijn talent te ontwikkelen. Jammer, want hierdoor beperkt je iemand in zijn mogelijkheden. Hoeveel potentiele Mozarts en Da Vinci’s hebben de kans nooit gekregen om te worden wie ze zijn?

Door je unieke talenten te (h)erkennen, er wat mee doen, en te koppelen aan je persoonlijke kwaliteiten kan er iets moois ontstaan. Mensen worden hier over het algemeen heel gelukkiger van. Als life coach ik dan ook vaak bezig met het [latent talent] van mijn cliënten. Het is namelijk prachtig om te ontdekken dat iemand veel meer kan dan hij of zij voor mogelijk had gehouden.

Het levensdoel persoonlijk ontwikkelingsplan is hier een mooi voorbeeld van. Hierin laat je jezelf coachen, je levensdoel ontdekken, en ga je tevens een persoonlijk ontwikkelingsplan maken met al jouw unieke persoonlijke kwaliteiten en talenten: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik nu echt?

Patrick Schriel

Patrick Schriel is teamcoach, facilitator, communicatietrainer en DISC expert. Hij helpt zijn cliënten met het behalen van resultaten op het gebied van persoonlijk leiderschap, samenwerken, het faciliteren van teamprocessen, effectieve communicatie, assertiviteit en zelfvertrouwen.

2 comments… add one

Leave a Comment