Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

Bewust leven en eigen verantwoordelijkheid nemen

Bewust je eigen leven leiden is een thema dat als een rode draad door mijn site loopt. Ik gebruik hier vaak verschillende termen en uitdrukkingen voor.

De ene keer heb ik het over de regisseur van je eigen leven, of ondernemer van je eigen leven, een andere keer heb ik het over eigen verantwoordelijk nemen. Feitelijk komt het allemaal op hetzelfde neer: Bewust leven door weten wie je bent, wat je kwaliteiten en talenten zijn en waar je naar toe wilt.

Ook de artikelen ik leef bewust mijn eigen leven en die over de dramadriehoek gaan hier over. Geef je de controle over jouw leven uit handen, door de rol van slachtoffer aan te nemen en passief toe te kijken hoe anderen over jou beslissen, of ben jij degene die de touwtjes in handen heeft?

Bewust leven, zorgen voor je eigen lichaam

Bewust leven betekent goed zorgen voor, en luisteren naar, je eigen lichaam. Beweging voldoende en let op je voeding. Je lichaam kun je tenslotte niet omruilen, je zult er je hele leven mee moeten doen. Zorg er dus goed voor. Vergeet ook niet te luisteren naar wat je lichaam je te vertellen heeft.

Bewust van eigen gedachten en gevoelen

Bewust leven heeft niet alleen met lichamelijke gezondheid te maken. Bewust leven begint met bewustwording van eigen gedachten en gevoelens. In het kort is bewustwording weten wie je bent en beseffen wat er in jezelf omgaat, hoe je op anderen reageert en weten waarom.

Veel mensen zijn zich hier namelijk helemaal niet, of slechts gedeeltelijk, bewust van en laten zich leven (en leiden) door hun gedachten, emoties, angsten en de gebeurtenissen om hen heen. Vervelend, want dan heb je de regie over je eigen leven niet zelf in handen. Vaak komt het er dan op neer dat je je leven lijdt (met een lange ij) in plaats van leidt. Bewustwording is dus eigenlijk jezelf kunnen observeren en, bewust, je leven regisseren en vorm geven. Zie bewustwording en coaching van persoonlijke ontwikkeling.

Bewust van je eigen persoonlijke stijl

Iedereen is en denkt anders, heeft zijn eigen persoonlijkheid, persoonlijke stijl en eigen karaktereigenschappen. Dit zorgt ervoor dat iedereen de wereld om hem heen anders ziet, ervaart en op een andere manier communiceert. De Persoonlijke Stijl Analyse is één van de middelen om hier inzicht in te krijgen.

Bewust van eigen kwaliteiten en talenten

Iedereen bezit een aantal unieke kwaliteiten en talenten. Ook hier weet niet iedereen welke kwaliteiten en talenten hij of zij bezit. Jammer, want juist door bewust je eigen kwaliteiten en talenten te gebruiken, kun je heel bewust je doelen nastreven.

Bewust doelen nastreven en initiatief nemen

Bewust zijn van je eigen gedachten, gevoelens, stijl, kwaliteiten en talenten is één ding, er wat mee doen is iets anders.

Je levensdoel is het hoofddoel in je leven en belangrijker dan alle andere gestelde doelen. Wanneer je jouw levensdoel kunt verbinden met jouw unieke kwaliteiten, talenten en persoonlijk stijl dan gebeurt er iets wonderlijks: Alles wat je doet om je dichter bij jouw levensdoel te brengen lijkt gemakkelijker dan wanneer je iets doet wat niet leidt naar jouw levensdoel. Zo sterk is de innerlijke kracht om jouw levensdoel te bereiken.

Wil je hier optimaal gebruik van maken dan zal je dit doelgericht moeten doen. Je kunt bijvoorbeeld jouw levensdoel ontdekken en een persoonlijk ontwikkelingsplan maken zodat je er bewust mee aan de slag gaat. Hierdoor geef je focus en richting aan je leven. Het levensdoel persoonlijk ontwikkelingsplan is één van de middelen om dit te doen.

Bewust leven is een attitude, een levenshouding

Bewust leven is een attitude, een levenshouding. Het betekent eigen verantwoordelijkheid nemen, weten wie je bent, wat je kwaliteiten en talenten zijn en waar je naar toe wilt. Het is het besef dat je niet alleen op de wereld bent en dat je bewust de regie over je eigen leven in handen gaat nemen:

  • Zorgen voor je eigen lichaam
  • Willen slagen, streven naar het beste resultaat
  • Bevlogen zijn, doelgericht je leven leiden
  • Veel persoonlijke inzet
  • Gemotiveerd door persoonlijke groei en niet door geld alleen
  • Je aandacht gaat naar wat er goed gaat i.p.v. naar alles wat fout is
  • Je bent regisseur van je eigen leven i.p.v. het slachtoffer

Patrick Schriel

Patrick Schriel is teamcoach, facilitator, communicatietrainer en DISC expert. Hij helpt zijn cliënten met het behalen van resultaten op het gebied van persoonlijk leiderschap, samenwerken, het faciliteren van teamprocessen, effectieve communicatie, assertiviteit en zelfvertrouwen.

0 comments… add one

Leave a Comment