Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

Karaktereigenschappen lijst voor beter samenwerken in teams en een vergadering

Wie regelmatig samenwerkt met anderen, in een team of deelneemt aan een vergadering, zal dit wel herkennen. Jouw manier van handelen, denken en doen is niet hetzelfde als die van een ander. Dit geeft vaak spanningen, miscommunicatie en zorgt ervoor dat de samenwerking niet optimaal is. Een succesvol team en een succesvolle vergadering begint met goed communiceren.

Iedereen is anders

Het is misschien een open deur, maar iedereen is en denk anders. Ieder heeft zijn eigen persoonlijkheid, persoonlijke stijl en karakter. Dit is dan ook de reden waarom ik op een andere manier de wereld om mij heen zie en ervaar dan iemand anders, en vaak één van de redenen waarom het mis gaat in de communicatie tussen mensen. We begrijpen elkaar gewoon niet.

Beter samenwerken in teams en in een vergadering

Verschillende typen mensen hebben verschillende manieren van doen en onderliggende behoeften. Als we daar inzicht in krijgen dan kunnen we elkaar dus beter begrijpen. We kunnen ons afstemmen op de behoefte van de ander en daarmee zal de relatie en communicatie met die ander harmonieuzer en beter zijn. Dit is met name relevant wanneer mensen intensief samenwerken zoals in teams of in een vergadering.

DISC Persoonlijkheidstest

Door het gebruik van een Persoonlijke Stijl Analyse  kun je de verschillen zichtbaar maken, en in je voordeel gebruiken, wanneer je met andere mensen samenwerkt (of samenleeft). Binnen mijn coachpraktijk maak ik gebruik van de Persoonlijke Stijl Analyse DISC persoonlijkheidstest. Dit is een persoonlijkheidstest gebaseerd op het DISC model.

Je kunt de Persoonlijke Stijl Analyse individueel, maar ook in teamverband gebruiken. In teamverband heeft dit als voordeel dat je het gehele team in kaart kunt brengen en hierdoor elkaar beter leert kennen. Je krijgt dan als het ware een gezamenlijke karaktereigenschappen lijst die veel inzicht geeft waardoor je beter met elkaar kunt communiceren.

Verschillende karaktereigenschappen, verschillende temperamenten

Binnen het DISC model wordt gewerkt met verschillende temperamenten, zeg maar karaktereigenschappen. Dit zijn het Dominant temperament, Interactief temperament, Stabiel temperament en het Consciëntieus temperament. Deze temperamenten bezit iedereen, maar niet iedereen gebruikt ze in dezelfde mate. Zo zal de één zijn dominant temperament meer gebruiken, een ander gebruikt zijn interactief temperament meer.

Hieronder vind je de karaktereigenschappen lijst voor de verschillende temperamenten (met dank aan Q4 Profiles voor de diverse beschrijvingen). Weet je eenmaal welk temperament iemand bezit dan kun je veel efficiënter met hem communiceren en samenwerken in teamverband of bij een vergadering.

Karaktereigenschappen lijst: Dominant temperament

Deze mensen zijn vastberaden. Zij geven duidelijk richting aan waar de organisatie naar toe moet. Verder zijn ze:

 • Extravert
 • Taakgericht
 • Direct
 • Gedreven
 • Resultaat en prestatie gericht
 • Hoog tempo
 • Nemen leiding
 • Willen controle uitoefenen

Wat ze zelf zeggen

 • “Geef me richting, de rest doe ik zelf”
 • “Klets niet over me en schaad mijn vertrouwen niet”
 • “Vat mijn assertiviteit niet op als een persoonlijke aanval”
 • “Accepteer dat ik snel boos word en bedenk dat dit ook snel weer over is (vergeven en vergeten)”
 • “Wees direct en draai er niet omheen”

Omgaan met het dominant temperament

De ‘D’ stijl gaat snel de confrontatie aan en ga die dan ook niet uit de weg. Bereid je goed voor en blijf bij de kern van de topic. Communiceer helder en direct. Wees duidelijk, kort en krachtig en vooral to the point.

Wil je snel een beslissing van een ‘D’? Benoem de voordelen, resultaten en geef hem een paar keuze mogelijkheden bijvoorbeeld op een eenvoudige checklist, waarop hij dingen snel kan aankruisen. Evalueer op basis van WAT er is bereikt, niet HOE het is bereikt.

Karaktereigenschappen lijst: Interactief temperament

Deze mensen hebben veel overtuigingskracht, zijn mensgericht en krijgen veel gedaan met hun enthousiasme. Verder zijn ze:

 • Extravert
 • Mensgericht
 • Hartelijk
 • Enthousiast
 • Gericht op contact
 • Prater
 • Impulsief
 • Verbaal sterk
 • Willen relateren met andere mensen

Wat ze zelf zeggen

 • “Entertain me met stimulerende verhalen en gezelligheid”
 • “Waardeer mijn wilde fantasie en luister naar mijn anekdotes”
 • “Probeer me niet te veranderen, maar accepteer me”
 • “Laat me mijn gang gaan als ik dat wil”
 • “Laat me dingen samen met iemand doen, niet alleen!”

Omgaan met het interactief temperament

De ‘I’ is vaak te laat. Om dit te voorkomen kun je daarvoor een ludieke sanctie bedenken (bijvoorbeeld één Euro per minuut). Toon je enthousiasme en benader hem vriendelijk. Laat merken dat hij nodig is. Geef hem lof voor zijn bijdrage, een ‘I’ zorgt vaak voor een positieve sfeer. Vraag begrip voor een beperkte spreektijd want dat doet een ‘I’ graag. Wil je snel een beslissing van een ‘I’? Zorg ervoor dat hij betrokken is bij de besluitvorming, laat hem zijn mening geven.

Geef complimenten en goedkeuring, het liefst in bijzijn van anderen. Beperk gebruik van feiten, cijfers en andere gedetailleerde informatie.

Karaktereigenschappen lijst: Stabiel temperament

Deze mensen zijn dienstbaar en standvastig, weten wat er in de onderneming speelt, omdat zij goed kunnen luisteren. Volhouders, zij zorgen ervoor dat de klus geklaard wordt. Verder zijn ze:

 • Introvert
 • Mensgericht
 • Betrokken
 • Vriendelijk
 • Attent
 • Teamspelers
 • Houden van harmonie
 • Gesloten
 • Willen relateren met andere mensen

Wat ze zelf zeggen

 • “Maak dingen voorspelbaar voor me. Geen verrassingen”
 • “Maak geen misbruik van mijn goedaardigheid”
 • “Laat me uitpraten”
 • “Laat merken dat je me aardig vindt en waardeert”
 • “Leg uit hoe ik dingen moet doen”

Omgaan met het stabiel temperament

Vertrouw de ‘S’ een taak toe tijdens de meeting (bijvoorbeeld notuleren of tijdbewaker). Vermijd hoge spanningen, confrontaties maar daag hem wel uit om stelling te nemen. Wil je snel een beslissing van een ‘S’? Verlang geen al te snelle beslissingen maar als je zekerheden en garanties inbouwt dan kan dat de zaak aanzienlijk bespoedigen. Wees ook duidelijk wanneer je antwoord wil.

Geef hem de mogelijkheid om zijn werk af te maken en op zijn eigen tempo te reageren. Creëer een sfeer van gezamenlijkheid, doe een beroep op teamverantwoordelijkheid. Voorkom verassingen.

Karaktereigenschappen lijst: Consciëntieus temperament

Deze mensen zijn zeer inhoudelijk gedreven en weten over het algemeen wat de organisatie nodig heeft. De besluiten die zij nemen zijn weloverwogen en gebaseerd op feiten. Verder zijn ze:

 • Introvert
 • Taakgericht
 • Analytisch
 • Denker
 • Observator
 • Afwachtend
 • Precies
 • Gesloten
 • Houden van privacy
 • Willen controle uitoefenen

Wat ze zelf zeggen

 • “Spreek eerlijk en oprecht met me”
 • “Gun me de tijd om alleen te zijn en mijn gedachten te analyseren”
 • “Kom niet te dicht bij, ik houd van privacy”
 • “Maak er geen grapjes omheen, ik neem je dan niet serieus meer”
 • “Geef me veel informatie, het liefst schriftelijk”

Omgaan met het consciëntieus temperament

Een ‘C’ is vaak de kritische en afwachtende luisteraar. Betrek de ‘C’ dan ook direct en actief in de discussie. Als je hem vraagt wat te presenteren, verzoek hem dan om alleen de hoofdlijnen/samenvatting te bespreken i.p.v. alle details. Wil je snel een beslissing van een ‘C’? Waarschijnlijk moet die wat geforceerd worden. Blijf niet te lang hangen in vooronderzoek en het streven naar een 100% zekerheid. Zet een duidelijke tijdsdeadline.

Zorg ervoor dat je met feiten komt en wees daarin grondig en nauwkeurig. Stel je zakelijk op. Geef de tijd om te testen of de voorgenomen plannen of procedures werken. Spreek aan op inhoud en NIET op de persoon. Het liefst één op één.

Persoonlijk Stijl Analyse

Het gebruikt van de Persoonlijke Stijl Analyse geeft dus veel voordelen wanneer mensen moeten samenwerken. Je krijgt inzicht in je eigen stijl en handvatten hoe je het beste met anderen kunt communiceren. Meer informatie is te vinden op Persoonlijke Stijl Analyse DISC persoonlijkheidstest.

Patrick Schriel

Patrick Schriel is teamcoach, facilitator, communicatietrainer en DISC expert. Hij helpt zijn cliënten met het behalen van resultaten op het gebied van persoonlijk leiderschap, samenwerken, het faciliteren van teamprocessen, effectieve communicatie, assertiviteit en zelfvertrouwen.

0 comments… add one

Leave a Comment