Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

DISC test voor een analyse van je persoonlijke stijl

Sinds kort ben ik door het bedrijf Q4 Profiles gecertificeerd om de door hun ontwikkelde Persoonlijke Stijl Analyse te gebruiken in mijn eigen coachpraktijk. Een Persoonlijke Stijl (DISC) Analyse is een test die het natuurlijk gedrag van mensen beschrijft. Goed nieuws dus voor mijn cliënten, vooral zakelijk, hierdoor krijgen ze nog beter inzicht in zichzelf en de mensen met wie ze samenwerken.

Onze persoonlijke stijl bepaalt namelijk in grote mate hoe we handelen en reageren in bepaalde situaties. Het persoonlijke stijl profiel geeft hier inzicht in om onszelf en anderen beter te begrijpen, en hiermee onze persoonlijke effectiviteit aanzienlijk te kunnen verhogen.

Je eigen persoonlijke stijl

Mensen verschillen van elkaar. Gelukkig maar anders zouden we allemaal hetzelfde zijn. Ieder heeft zo zijn eigen karakter, kwaliteiten en talenten, en dus ook zijn eigen persoonlijke stijl. Eén persoon kan een directe stijl hebben (extrovert), terwijl een ander een indirecte stijl heeft (introvert). Een ander verschil is dat mensen taak gericht kunnen zijn of juist meer mens gericht zijn. Zo zijn we allemaal verschillend.

Verschillende typen mensen hebben verschillende manieren van doen en onderliggende behoeften. Als we daar inzicht in krijgen dan kunnen we elkaar dus beter begrijpen. We kunnen ons afstemmen op de behoefte van de ander en daarmee zal de relatie en communicatie met die ander harmonieuzer zijn.

DISC model

De Persoonlijke Stijl Analyse is gebaseerd op het DISC model, ontwikkeld door Dr. William Moulton Marston. Hij beschreef menselijk gedrag en onderscheidde vier fundamentele temperamenten. Ook al laten we alle vier temperamenten zien in ons gedrag, één temperament is het sterkst aanwezig (primair) in combinatie met een ander temperament (secundair). Deze combinatie bepaalt grote mate ons gedrag:

  • Dominant temparement: Extravert, taakgericht, gedreven. Wil controle uitoefenen.
  • Interactief temparament: Extravert, mensgericht, prater. Wil relateren met andere mensen.
  • Stabiel temperament: Introvert, mensgericht, teamplayer. Wil relateren met andere mensen.
  • Consciëntieus temparament: Introvert, taakgericht, analytisch. Wil controle uitoefenen.

De Persoonlijke Stijl Analyse meet de combinatie van het primaire en secundaire temperament, het kernpatroon. Deze stijl laat je zien als er sprake is van een bepaalde mate van druk, als de omstandigheden minder gunstig zijn. Dan keer je namelijk terug naar je natuurlijk gedrag.

Ook wordt het gewenst patroon gemeten. Deze gedragsstijl laat je zien als je in goede doen bent. Als er sprake is van gunstige omstandigheden. Dan ben je in staat om je gedrag af te stemmen. Je laat gewenst gedrag zien.

Persoonlijke Stijl Analyse rapport

De Persoonlijke Stijl Analyse wordt gepresenteerd in een rapport. In dit rapport kun je, heel handig, in een grafiek zien hoeveel energie je stopt in het aanpassen van je gedrag. Het rapport geeft verder nog inzicht in de volgende zaken:

  • Karakteristieken van je persoonlijke stijl (kernpatroon).
  • Talenten en groeimogelijkheden.
  • Sterkten en valkuilen op het gebied van communicatie.
  • Persoonlijke stijl in relatie tot werk.
  • Je “Werkelijke Ik”.
  • Communicatietips gerelateerd aan verschillende temperamenten.

Wat levert de Persoonlijke Stijl Analyse op?

Door inzicht te krijgen in je persoonlijke stijl kun je prettiger en effectiever samenwerken, en leven, met anderen. Je kunt effectiever omgaan met conflicten en krijgt handvatten voor zelfmanagement. Daarnaast is het aanvullend aan een coachtraject of training omdat je sneller tot de kern kunt komen.

Patrick Schriel

Patrick Schriel is teamcoach, facilitator, communicatietrainer en DISC expert. Hij helpt zijn cliënten met het behalen van resultaten op het gebied van persoonlijk leiderschap, samenwerken, het faciliteren van teamprocessen, effectieve communicatie, assertiviteit en zelfvertrouwen.

0 comments… add one

Leave a Comment