Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

Omgaan met conflicten op het werk en privé

Er zijn maar heel weinig mensen die genieten van een conflict. De meeste mensen vinden het hebben van conflicten erg vervelend en lijden er flink onder, soms zo dat ze er letterlijk ziek van worden. Toch komt het regelmatig voor dat we in een conflictsituatie of ruzie belanden, op het werk of in ons privé leven. Hoe ga je dan om met een conflict en wat kun je ervan leren?

Conflicten op het werk

Conflicten op het werk hebben een grote impact voor alle partijen, of het nu ruzie op de werkvloer is of een conflict met de werkgever. Werk geeft voor een groot deel invulling aan ons leven en des te groter is de impact als daar een conflict ontstaat. Een conflict op het werk kan in het ergste geval leiden tot al dan niet gedwongen vertrek of ontslag. De belangen zijn dus groot en des te meer reden om het conflict op te lossen voor het te laat is.

Conflicten in de privé situatie

Ook conflicten in de privé situatie laten ons niet onberoerd. Hoe dichter we bij iemand staan en hoe meer we om iemand geven, des te groter is de impact van een conflict. Families kunnen ontwricht raken en ruziënde partners kunnen erdoor gaan scheiden.

Wie heeft de schuld in een conflict?

Bij een conflict is het heel verleidelijk om de schuld geheel bij de ander te leggen: de werkgever, een medewerker, collega of iemand uit de vrienden of familiekring. Hij of zij heeft het gedaan en niet ik! Als je niet oppast loop je de kans om jezelf als slachtoffer te zien en dat is jammer want vanuit de slachtofferrol ga je voorbij aan je eigen rol in het conflict. Geen enkel conflict is namelijk 100% de schuld van één enkele partij.

En al is de ander dan voor een groot deel verantwoordelijk voor het conflict. Hoe belangrijk is dit nog als jou ego de oplossing in de weg staat? Wat zou er gebeuren als je de energie die je nu in het conflict steekt zou aanwenden voor de oplossing daarvan?

Verantwoordelijkheid nemen in een conflict

Verantwoordelijkheid nemen in een conflict is durven kijken naar je eigen aandeel. Hier is lef voor nodig omdat dit weleens zou kunnen betekenen dat niet alleen die ander een aandeel heeft in het conflict, maar jij ook. En wil je dit wel zien? Hoe groot is jouw ego?

Verantwoordelijkheid nemen betekent ook dat je actief aan de gang gaat om het conflict op te lossen en niet gaat wachten tot de ander de eerste stap zet. Dit betekent ook jezelf verplaatsen in de ander om te begrijpen waarom hij of zij het anders ziet dan jij.

Verantwoordelijkheid nemen betekent ook hulp durven vragen. Dit kunnen vrienden of collega’s zijn, maar als het conflict al dusdanig is geëscaleerd kan een derde, onafhankelijke, partij in de vorm van een (team)coach of mediator een goede oplossing zijn.

Je eigen perspectief en dat van de ander

Iedereen heeft een unieke kijk op de situatie en bekijkt dingen vanuit zijn eigen perspectief. Zie het als een grote puzzel. Ieder heeft een stuk van de puzzel en niemand heeft het volledig overzicht. Feitelijk hebben we dus allemaal gelijk, het is maar net vanuit welk perspectief je het bekijkt. Zo gaat het vaak ook in een conflictsituatie, we denken dat we gelijk hebben en hebben dat vaak ook, alleen wel vanuit ons stukje van de puzzel.

Het is dus belangrijk om in een conflictsituatie voor ogen te houden hoe de ander het ziet. Welke achtergrond heeft hij of zij? Welke belangen staan er op het spel en vanuit welk gezichtspunt ziet de ander het conflict en jou? Welke rol heb jij gespeeld in het conflict? Wat heeft de ander nodig?

Allergie voor een ander

Vaak blijkt dat conflicten ontstaan wanneer mensen in elkaars allergie zitten (zie kernkwaliteiten en verbeteren van relatie communicatie). Je kunt namelijk veel leren van de mensen die je niet mag omdat ze beschikken over eigenschappen die je zelf mist of niet gebruikt. Als je op deze manier naar een ander kijkt is die arrogante manager waar je zo’n hekel aan hebt opeens een leermeester omdat hij je laat zien dat je jezelf best wat meer mag tonen.

Omgaan met conflicten op het werk en privé

Vaak is de eerste reactie in een conflict om de hakken in het zand te zetten. Het is immers de andere partij die fout zit. Wanneer je bereid bent om met andere ogen naar een conflict te kijken, en leert omgaan met conflicten op het werk en privé, dan zul je zien dat er ook een oplossing mogelijk is:

  • Door je hakken in het zand te zetten is er nog nooit een conflict opgelost.
  • Wees geen slachtoffer en neem verantwoordelijkheid in een conflict.
  • Welk aandeel heb jij in het conflict?
  • Bekijk het conflict eens door de ogen van de ander.
  • Waar botsen jullie, wat leert dit over jezelf?
  • Waar wil je meer energie in steken, in het conflict of in de oplossing?
  • Wees niet bang om hulp te vragen.

Leren van een conflict

Hoewel niet leuk, van een conflict kun je veel leren. Door een conflict wordt je namelijk gedwongen buiten je comfort zone te stappen. Door met andere ogen naar een conflictsituatie, en dus naar jezelf, te kijken leer je meer dan je ooit voor mogelijk had gehouden.

Leer ook te vergeven, wat je ook is aangedaan. Vergeven doe je namelijk niet voor de ander maar vooral voor jezelf.

Patrick Schriel

Patrick Schriel is teamcoach, facilitator, communicatietrainer en DISC expert. Hij helpt zijn cliënten met het behalen van resultaten op het gebied van persoonlijk leiderschap, samenwerken, het faciliteren van teamprocessen, effectieve communicatie, assertiviteit en zelfvertrouwen.

0 comments… add one

Leave a Comment