Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

Perfectionisme, zelfvertrouwen, zelfwaardering en zelfacceptatie

Perfectionisme wordt door de samenleving vaak gezien als een goede kwaliteit. Aan perfectionisme zit echter wel een keerzijde. Perfectionisten stellen namelijk hoge eisen aan zichzelf en willen vaak alles in hun omgeving controleren om maar geen fouten te hoeven maken. Veel perfectionisten hebben weinig zelfvertrouwen, zelfwaardering of zelf weinig zelfacceptatie. Hun perfectionisme is dan ook een middel om deze waardering en erkenning van anderen te krijgen ter compensatie van het gebrek aan zelfwaardering en acceptatie van zichzelf.

Perfectionisme

Als je wat dieper naar perfectionisme gaat kijken dan vind je vaak angst. Met faalangst, angst voor afwijzing en angst voor eenzaamheid aan de ene kant. Of angst voor kritiek en het willen (moeten) controleren aan de andere kant. In extreme gevallen kan dit soort perfectionisme een burn out tot gevolg hebben. Kijk maar naar onderstaand schema:

Angst voor eenzaamheid

Angst voor afwijzing

Faalangst

Perfectionisme (hoge eisen stellen)

Angst voor kritiek

Controle

Verplichtingen (moeten)

Burn out

Perfectionisme, faalangst, angst voor afwijzing en eenzaamheid

Dingen goed willen doen is natuurlijk helemaal niet erg. We willen allemaal een goed product maken, een goede relatie onderhouden of een goede service geven. Maar wat als je het te perfect wilt doen? Als je dingen alleen maar doet als het perfect is en anders niet dan kan dit soort perfectionisme ertoe leiden dat mensen geen nieuwe uitdagingen meer aangaan en kansen laten liggen. Deze perfectionisten pakken alleen nog nieuwe taken op of gaan uitdagingen aan als ze zeker weten dat het gaat lukken. Want wat als er iets fout gaat?

In het uiterste geval leidt dit soort perfectionisme juist tot hetgeen waar men bang voor is. Als je door faalangst en angst voor afwijzing geen nieuwe uitdagingen of relaties meer durft aan te gaan zal de angst voor eenzaamheid uiteindelijk werkelijkheid worden.

Perfectionisme, controle, verplichtingen en burn-out

Dit soort perfectionisten schrijven het woord MOETEN met hoofdletters. Ik heb hierover al eens geschreven in het artikel wees geen perfectionist en laat de controle los. De druk van al dat moeten kan soms zo zwaar worden dat een burn out het gevolg is.

De controlerende perfectionist moet heel veel. Hij moet veel van zichzelf en eist dit ook van anderen. Mensen worden soms gek van hem omdat hij de controle niet uit handen durft te geven. De perfectionist wordt vaak ook gek van zichzelf, want als je de controle uit handen geeft zou het wel eens fout kunnen gaan. En als de perfectionist aan iets een hekel heeft is het wel om kritiek te krijgen.

Zelfacceptatie, zelfwaardering en zelfvertrouwen

Zoals hierboven al verteld hebben veel perfectionisten weinig zelfwaardering en/of zelfacceptatie. Dit is vaak de onderliggende reden waarom ze zo perfectionistisch zijn. Het onderstaande model heet de ladder van zelfvertrouwen en geeft goed weer dat je jezelf pas kunt waarderen als je jezelf accepteert. En je kunt pas voldoende zelfvertrouwen hebben bij voldoende zelfwaardering:

Zelfvertrouwen

Zelfwaardering (ik ben waardevol)

Zelfacceptatie (ik ben OK)

De uitdaging voor de perfectionist is dus te werken aan zijn eigen zelfacceptatie en zelfwaardering. Want als deze basis is gelegd kan er pas zelfvertrouwen zijn. Voldoende zelfvertrouwen om de controle los te laten en voldoende zelfvertrouwen om fouten te durven maken. Fouten maken is namelijk helemaal niet erg en je hebt ze gewoon nodig om te kunnen groeien. Je leert namelijk het beste van je eigen fouten.

Patrick Schriel

Patrick Schriel is teamcoach, facilitator, communicatietrainer en DISC expert. Hij helpt zijn cliënten met het behalen van resultaten op het gebied van persoonlijk leiderschap, samenwerken, het faciliteren van teamprocessen, effectieve communicatie, assertiviteit en zelfvertrouwen.

1 comment… add one

Leave a Comment