Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

Coachingsgesprek en coachtraject: wil ik wel gecoacht worden?

Veel mensen kiezen ervoor om uit eigen beweging naar een coach te gaan. Ze willen investeren in zichzelf en aan hun persoonlijke ontwikkeling en doelen werken. Of misschien hebben ze een probleem met liegen of willen ze werken aan meer zelfvertrouwen? Misschien maken ze een midlife crisis door? Er kunnen vele redenen zijn om gecoacht te worden en een coachingsgesprek of coachtraject aan te gaan. Een goede coach kan veel voor zijn cliënten betekenen, mits de cliënt daar open voor staat.

Maar wat als je niet uit eigen beweging gaat en gestuurd wordt door je werkgever, je partner of een andere instantie? Misschien staat er wel een sanctie op als je niet gaat. Je werkgever zou je kunnen ontslaan of je partner dreigt je te verlaten. Of misschien wordt je wel ontslagen en is coachen onderdeel van een outplacementtraject? Hoe leuk is het dan nog om een coachingsgesprek te voeren? Wil ik wel gecoacht worden?

De coach is er voor zijn cliënt

Wat de reden ook mag zijn waarom je gecoacht gaat of wilt worden, een coach is er voor zijn cliënt. Dit betekent dat je aan het begin van een traject afspraken kunt maken over privacy en wat er wel of niet gerapporteerd gaat worden aan een derde partij zoals een werkgever. Werkgevers betalen ten slotte de rekening en willen graag inzicht in het resultaat van coaching. Vaak verwachten ze één of andere vorm van rapportage.

De meeste coaches zijn niet happig om de inhoud van een coachingsgesprek aan een derde partij door te geven. Dit om de vertrouwensrelatie met de cliënt niet te beschadigen. Vaak wordt er voor gekozen om de rapportage te laten aan degene die gecoacht gaat worden. Een ander mogelijkheid is die van een driegesprek tussen cliënt (coachee), betalende cliënt (werkgever) en coach. Hierdoor komt de onafhankelijkheid van de coach, en de vertrouwensrelatie met zijn cliënt, niet in het geding.

Kies de juiste coach

Of je nu gedwongen wordt of niet, er moet een klik zijn met de coach. Hier is het intakegesprek voor. Dit betekent dat als je geen vertrouwen hebt in de coach je dit moet aangeven. Kies een coach die bij je past en waar jij een klik mee hebt. Voor een overzicht van welke soorten coaches er zijn, kun je mijn artikel hoe zoek in de beste coach lezen.

Het coachingsgesprek

Je hebt nu een coach en goede afspraken gemaakt over het coachtraject. Wat kun je verwachten van het eerste coachingsgesprek? Dit hangt natuurlijk voor een deel af van de coach, maar zeker ook van jou als coachee. Ga je open minded naar een coachingsgesprek of verzet je jezelf (bewuste of onbewust) ertegen? En als je jezelf verzet, waar komt die weerstand dan vandaan?

De meeste coaches willen wat in beweging brengen. Dit betekent dat ze prikkelende, open, vragen stellen en methodes gebruiken om hun cliënten uit hun comfort zone te krijgen. Ze willen diepere lagen raken. Dit kan soms confronterend zijn, soms ontroerend en heel soms kan dit met veel emotie gepaard gaan. Schrik hier niet van en als je iets te heftig vindt geef dit dan aan.

Belangrijk is om te beseffen dat een coachingsgesprek een unieke kans is om te investeren in jezelf, te reflecteren, te groeien, of op zijn minst wat stoom af te blazen. Niet veel mensen krijgen, of nemen, deze kans. Vaak willen mensen alleen gehoord worden en door goed te luisteren kan de coach vaak al veel ruimte creëren bij zijn cliënt. Ook dit is goed.

Patrick Schriel

Patrick Schriel is teamcoach, facilitator, communicatietrainer en DISC expert. Hij helpt zijn cliënten met het behalen van resultaten op het gebied van persoonlijk leiderschap, samenwerken, het faciliteren van teamprocessen, effectieve communicatie, assertiviteit en zelfvertrouwen.

0 comments… add one

Leave a Comment