Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

Creëer je eigen doelen voor een succesvol leven

Uit persoonlijke ervaring, en als life coach, weet ik dat het creëren van één of meerdere doelen een uitstekende manier om het beste uit het leven te halen.

Stilstaan bij wat men nu echt wil bereiken in het leven is iets wat maar weinige doen; nog minder mensen creëren actief hun eigen doelen en/of staan daar periodiek bij stil. Dit is jammer want de mensen die dit wel doen zijn doorgaan gelukkiger en succesvoller in en bij alles wat ze doen.

Het creëren van persoonlijke doelstellingen is simpel, effectief en kost alleen wat tijd. Het belangrijkste is dat je stilstaat bij wat voor jou belangrijk is en wat je in het leven wilt bereiken. Dit kunnen persoonlijke, maar ook zakelijke doelen zijn. Deze waardevolle oefening zorgt ervoor dat je jezelf meer kunt focussen op de dingen die voor jou echt belangrijk zijn.

Wat is je levensdoel?

Als eerste zul je moeten weten wat voor jou de belangrijkste waarden in je leven zijn. Waar sta je voor, wat is je levensdoel en waar word jij gelukkig van? Waarom ben jij geboren? Neem hier even de tijd voor en schrijf dit dan op in één zin. Als voorbeeld geef ik die van mij:

“Mensen bewuster maken van hun eigen capaciteiten en kracht, ter verbetering van de wereld in en om ons heen.”

Als het goed is zul je iets voelen bij deze zin. Je zult er veel van in herkennen van wat jij in het leven zoal gedaan hebt en waar je nu mee bezig bent. Het is dan ook je levensdoel.

Persoonlijke doelen

De volgende stap is het creëren van een aantal persoonlijke en zakelijke doelen. Wees zo specifiek mogelijk en zorg ervoor dat je doelen creëert voor op de korte, middellange en lange termijn. Zorg er ook voor dat ze niet conflicteren met je levensdoel. Er zijn twee manieren om je doelen te definiëren, “SMART” of in de tegenwoordige tijd.

SMART staat voor Specifiek, Meetbaar (measurable), hAalbaar (attainable), Realistisch (realistic) en Tijdsgebonden (timely). Een voorbeeld van een SMART doel is: “Per 1 januari 2012 ligt mijn boek over coaching en persoonlijke ontwikkeling in de winkel”.

Doelen geformuleerd in de tegenwoordige tijd zijn geformuleerd alsof ze al gehaald zijn. Voorbeelden hiervan zijn: “Ik sta mijzelf toe een gezond en gelukkig leven te leiden”, “Ik heb al het geld dat ik nodig heb” of “Ik ben een goede vader en echtgenoot”.

Een goed geformuleerde doelstelling zal in je onderbewustzijn opgenomen worden en doorwerken bij alles wat je doet, ook als je er niet bewust aan denkt. Zorg er dus voor dat je je doelen helder voor ogen hebt. Hoe beter geformuleerd, des te beter het zal werken.

Omdat je onderbewustzijn formuleringen en zinnen die te maken hebben met een tekort aan dingen niet kan herkennen is het dan ook belangrijk om doelen positief te formuleren. “ik wil niet dik zijn” zal geïnterpreteerd worden als “ik wil dik zijn”. Hiermee bereik je dus het tegenovergestelde van wat je wilde bereiken. Focus dus niet op een tekort aan dingen maar op wat je wel wilt. “ik sta mijzelf toe om in een gezond lichaam te leven” is dus een beteren formulering wanneer je wilt afvallen.

Welke methode je ook kiest voor het creëren van je doelen, zorg ervoor dat ze geloofwaardig zijn. Dit betekent dat een doel als “Ik wil volgende week 10 miljoen op mijn bankrekening hebben” voor de meeste mensen niet geloofwaardig is. Een dergelijk doel is dus veel moeilijker te bereiken.

Geef aandacht aan je doelen

Zorg ervoor dat je regelmatig aandacht aan je eigen doelstellingen geeft. Doe dit in ieder geval eens per jaar; meer is natuurlijk beter. Kijk welke doelen al behaald zijn, welke nog niet, welke niet meer nodig zijn en welke herziend dienen te worden.

Aandacht aan je doelen geven betekent ook dat je ze altijd bij de hand hebt. Zet ze in je agenda of als achtergrond op je computer. Misschien wil je er een collage van maken, visuele beelden werken namelijk nog krachtiger; wees creatief. Hoe meer je er aandacht aan geeft, hoe beter het zal werken.

Veel succes!

Patrick Schriel

Patrick Schriel is teamcoach, facilitator, communicatietrainer en DISC expert. Hij helpt zijn cliënten met het behalen van resultaten op het gebied van persoonlijk leiderschap, samenwerken, het faciliteren van teamprocessen, effectieve communicatie, assertiviteit en zelfvertrouwen.

1 comment… add one

Leave a Comment