Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling voor mensen
en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Actie: DISC profiel + gratis coachsessie

Neem het niet persoonlijk: een les in mededogen, realiteit en bewustzijn

Neem het niet persoonlijk. Dit is goed advies wanneer mensen ons bekritiseren of ons afwijzen. Maar hoe komt dit? Waarom is iets niet persoonlijk nemen een goede les; een les in mededogen, realiteit en bewustzijn?

Ieder van ons beleeft die wereld om ons heen anders. Met onze vijf zintuigen (zien, horen, smaak, reuk en tast) verwerken we een enorme stroom aan informatie die ons constant bereikt; dag en nacht. De enige manier waarop onze hersenen dit kunnen verwerken is door het te filteren. Dit is de realiteit die we waarnemen. Onze realiteit is niet de echte maar één dit gefilterd is. We leven in onze eigen wereld.

We filteren de informatie gebaseerd op conditionering uit het verleden en onze ervaring, wat belangrijk voor ons is, wat we geloven, onze emotionele staat, de hormonen in ons lichaam, hoe bewust we zijn en of we in een vriendelijke of vijandige omgeving zijn. Allemaal bepalen ze hoe we de wereld rond ons waarnemen en hoe we die interpreteren. Kijk eens naar het volgende voorbeeld:

Drie wandelaars lopen op een bergpad en komen opeens een beer met jong tegen. Alledrie beleven ze deze ontmoeten verschillend. Voor de eerste wandelaar is dit een wonderbaarlijke ervaring. Hij heeft nog nooit een beer in het wild gezien en kijkt vol verwondering naar de beer en het jong. De tweede wandelaar was erg bang, ze raakte in paniek en zette het op een lopen (geen goed advies als het om ontmoetingen met beren gaat). De derde wandelaar was erg ervaren en had tijdens zijn reizen al meerdere malen beren gezien. Hij was meer geïnteresseerd in de reactie van de andere wandelaars. Alledrie zagen ze, en beleefde, de ontmoeting verschillend. Alledrie namen een verschillende realiteit waar: hun eigen realiteit.

Wat beangstigend is voor de één is een plezierige gebeurtenis voor de ander. Wat mij nerveus maakt, kan jou opwinden. Onze gefilterde realiteit is hoe we de wereld en de mensen om ons heen waarnemen. Voortvloeiend hieruit is dat we de mensen zelf niet waarnemen, maar een gefilterde versie, onze versie, van hun.

Dit is iets waar we ons van bewust van moeten zijn in onze omgang met anderen. Mijn reactie op wat jij zegt is niet een reactie naar jou maar naar en mijn eigen versie van jou. Een simpele vraag zoals “Hoe gaat het?” of “Kun je mij helpen?” kan verschillende reacties geven, afhankelijk wie we het vragen, hoe ze ons ervaren en hoe deze gefilterde informatie hun bereikt.

Wetend dat we allemaal in onze eigen realiteit leven, niet de echte, kan je meer bewust maken en inzicht geven hoe je de wereld ziet; hoe je jouw eigen realiteit beleeft. Het zal je meer bewust maken in je gedrag naar anderen en hoe jij met hun omgaat. Dit wetende geeft je de kracht om hiermee te spelen, te experimenteren en de werkelijkheid te veranderen als je dit wenst. Je hebt de kracht om je eigen realiteit te veranderen; het enige wat je hoeft te doen is de manier waarop je hem filtert te veranderen.

Als afronding: Wetende hoe je de realiteit ervaart zal je meer mededogen geven naar anderen en naar jezelf. Is dit niet geweldig? Ze ervaren tenslotte hun eigen realiteit, niet die van jou. Er is geen reden om het persoonlijk te nemen. Is dit geen geweldige les in mededogen, realiteit en bewustzijn?

Patrick Schriel

Patrick Schriel is teamcoach, facilitator, communicatietrainer en DISC expert. Hij helpt zijn cliënten met het behalen van resultaten op het gebied van persoonlijk leiderschap, samenwerken, het faciliteren van teamprocessen, effectieve communicatie, assertiviteit en zelfvertrouwen.

0 comments… add one

Leave a Comment