Coaching - Training - Teambuilding - DISC Expert

“De Life Coach, Teamcoach & Business Coach
voor mensen en organisaties die investeren in zichzelf!”


Maak nu een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek.
Bel: 06-10327366 of neem contact op per e-mail.

Contact

Advisering, begeleiding en coaching aan sporters en hun gezin

Advisering, begeleiding en coaching voor sporters en hun gezin

Iedereen heeft zijn eigen manier van denken en doen. Wil je goed met elkaar samenwerken en samenleven dan betekent dit elkaars verschillen leren (h)erkennen, begrijpen en respecteren. Doe je dit dan versterk je elkaars kwaliteiten en talenten. Dit is één van de redenen waarom ik graag samenwerk met andere coaches, trainers en ondernemingen die dit principe ook onderschrijven.

Mijn samenwerking als coach en trainer met ABC Sport & Gezin – support is hier een goed voorbeeld van. ABC Sport en Gezin – support heeft een visie, missie en doelstelling waar ik volledig achtersta.

Advisering, begeleiding en coaching aan sporters en hun gezin

In onze maatschappij is tot nu toe weinig tot niets geregeld om (top- en/of ex-) sporters en hun gezin/relaties op een adequate manier te adviseren, begeleiden en coachen. Aangezien het gezin de basis vormt voor persoonlijk, relationeel, sociaal-maatschappelijk en sportief succes, is het ontzettend belangrijk dat iedereen binnen het gezin begrip heeft voor elkaar en dat er een evenwicht is binnen de onderlinge relaties. Pas dan kan een sporter optimaal presteren zonder dat dit ten koste kan gaan van zijn sociaal-maatschappelijke, mentale en/of fysieke welzijn.

ABC Sport & Gezin – support

Wie kent er in zijn of haar omgeving niet een sporter die tijdens zijn sportcarrière – of daarna, of zelfs nog voordat de sporter werkelijk doorbreekt – problemen krijgt op emotioneel, fysiek of sociaal-maatschappelijk vlak? Soms kunnen het kleine problemen zijn, die in principe makkelijk op te lossen zijn. Soms zijn de problemen van veel grotere aard, waarbij adequate hulp van buitenaf belangrijk is. ABC Sport en Gezin-support heeft een uitgebreid netwerk gecreëerd van professionals op het gebied van advies, begeleiding en coaching die zich – met passie voor de sport – in kunnen zetten om de juiste zorg te bieden.

Zowel (ex-) topsporters, breedtesporters en amateursporters hebben baat bij de diensten die ABC Sport en Gezin-support te bieden heeft. En dat niet alleen. Wat ABC Sport en Gezin-support uniek maakt, is dat het gezin en/of persoonlijke relaties van de sporter mee worden genomen in de begeleiding of hulpvraag vanuit de sporter.

Uitgangspunten advisering, begeleiding en coaching

De door ABC Sport & Gezin-support verleende ondersteuning is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • De ondersteuning is bestemd voor sporters en hun samenlevingsverbanden, ongeacht samenstelling of afkomst, waarbij de vraag naar verandering en verbetering centraal staat.
  • De ondersteuning wordt via diverse trajecten en disciplines aangeboden.
  • De vorm van ondersteuning is afhankelijk van vraag, behoefte en doelstelling.
  • De ondersteuning komt vanuit de basisgedachte van liefde en respect voor ieder mens.
  • De ondersteuning is gericht op verbetering en het aanleren van vaardigheden passend bij ieder individu afzonderlijk, op allerlei gebied. Zodat een ieder zich persoonlijk, als gezin of in welk samenlevingsverband dan ook, een zo volwaardig mogelijke plaats in de sport en samenleving kan verwerven.

Meer informatie is te vinden op de site van ABC Sport & Gezin – support.

Patrick Schriel

Patrick Schriel is Personal & Executive Life Coach, Teamcoach, Business Coach en DISC Expert voor mensen en organisaties die hun kwaliteiten en talenten optimaal willen benutten.

0 comments… add one

Leave a Comment